רועי מיזוג אוויר 24/7 א.ת., הנס מולר 22, קרית ביאליק קריות 072-326-4098 http://roysairconditioning.com/wp-content/uploads/2016/09/logo-roy.png
מאמרים

סימנים בשלט של מזגן טורנדו

צוות טכנאי מזגנים בקריות שלנו הכינו במיוחד עבורכם את המדריך המקיף והשלם "סימנים בשלט של מזגן טורנדו"

סימנים בשלט של מזגן טורנדו

הוראות הפעלה:

1.כוונו את השלט הרחוק למזגן, לחצו על לחצן OFF/ON ולחצו על הלחצן MODE .בחרו אתהמצב הרצוי: אוטומטי, קירור, ייבוש, חימום או מאוורר.
2 .לחצו על הלחצן ”+“ או ”-“ כדי להגדיל או להקטין את הערכים עד להצגת הטמפרטורה הרצויה.
ניתן לכוונן את הטמפרטורה בחדר לטווח של C°32-C°16 (היא תוגדר באופן אוטומטי ל-C°25 ולא ניתנת לשינוי במצב אוטומטי או ייבוש).
3 .לחצו על הלחצן SPEED FAN כדי לבחור את מהירות האוויר הרצויה: נמוכה,בינונית, מהירה או אוטומטית.
המהירות תוגדר באופן אוטומטי לאטית ולא ניתן לשנותה במצב ייבוש.
4 .לחצו על הלחצן SWING כדי לבחור את כיוון זרימת האוויר מעלה/מטה הרצוי: זרימה טבעית, מניפה או רוח קבועה.
היא תוגדר באופן אוטומטי כזרימה קבועה במצב ייבוש.

הפעלת מצב טורבו

לחצו על לחצן TURBO במצב קירור או חימום. ניתן לקבוע את מהירות הרוח לגבוהה. לחצו על הלחצן TURBO שוב כדי להפסיק את הפעלת הטורבו.
הערה: במהלך הפעלת הטורבו, לא ניתן לשנות את מהירות הרוח.

כיוון זרימת אוויר שמאלה/ימינה

שיטה 1 :כוונון ידני
כוונו את הכיוון על ידי הנעה ישירה של תריס כוונון זרימת האוויר שמאלה/ימינה באופן ידני.
זהירות: בעת כוונון הכיוון, הפסיקו את פעולת המזגן.
שיטה 2 :מניפה אוטומטית אופקית ואנכית (דגם זרימת אוויר תלת-ממדית)
כוונו את הכיוון באמצעות השלט הרחוק. לחצו על הלחצן FLOW AIR ותריסי כיוון האוויר ינועו מיד שמאלה/ימינה.

הגדרת שעה

לאחר הכנסת הסוללות:
1 .לחצו ברציפות על הלחצן CLOCK במשך 2 שניות. בשלב זה, מחוון השעות מהבהב וניתן להגדיר את השעות.
2 .לחצו על ”+“ או על ”-“ כדי להגדיר את השעה.
3 .לחצו על הלחצן CLOCK שוב.
מחוון הדקות יהבהב וניתן להגדיר את הדקות.
4 .לחצו על ”+“ או על ”-“ כדי להגדיר את הדקות.
5 .לסיום, לחצו שוב על הלחצן CLOCK כדי לאשר שהגדרת השעה הסתיימה, או שהשלט ייצא באופן אוטומטי ממצב הגדרת השעה לאחר 15 שניות.
הערה: הטיימר מכוון על סמך השעה הנוכחית, לכן יש לכוון את השעה כראוי.

קביעת זמן כיבוי

לאחר הגדרת שעת הכיבוי של המזגן, המזגן ייכבה באופן אוטומטי בעת הגעה לשעה זו.
1 .במהלך הפעלת המזגן, לחצו על הלחצן TIMER ובצג יהבהב סימן המציין שהמזגן נכנס למצב כיבוי מתוזמן.
2 .לחצו על ”+“ או על ”-“ כדי להגדיר את הזמן הדרוש לכיבוי המזגן. בכל לחיצה על ”+“ או על ”-“, הזמן לכיבוי משתנה ב-10 דקות (יותר או פחות, בהתאם ללחצן). אם הזמן לא מוגדר תוך 3 שניות, השלט ייצא ממצב הגדרת הזמן באופן אוטומטי.
קביעת זמן הפעלה
הגדירו את השעה להפעלת המזגן וכאשר תגיע שעה זו, המזגן יתחיל לפעול באופן אוטומטי.
1 .כאשר המזגן במצב המתנה, לחצו על הלחצן TIMER ,ובצג יהבהב סימן  שמציין שהמזגן נכנס למצב הפעלה מתוזמנת.
2 .לחצו על "+" או על "-" כדי להגדיר את הזמן הדרוש להפעלת המזגן. בכל לחיצה על "+" או על "-", הזמן להפעלה משתנה ב-10 דקות (יותר או פחות, בהתאם ללחצן). אם הזמן לא מוגדר תוך 3 שניות, השלט ייצא ממצב הגדרת הזמן באופן אוטומטי.
טיפ: לחיצה רציפה על ”+“ או על ”-“ יכולה להאיץ את הוספת/החסרת הזמן כדי להגיע במהירות לפרק הזמן הרצוי.
הליך שחרור
לחצו על הלחצן CANCEL כדי למחוק את הגדרת הטיימר.
תכנות טיימר להפעלה
ניתן לשלב בין פעולת טיימר ההפעלה וטיימר הכיבוי. המזגן יבצע קודם את הפעולה עם הזמן של שעת הפעולה המוגדרת שאליו יגיע השעון קודם.
לדוגמה: כאשר יש צורך שהמזגן יתחיל לפעול בשעה 8:00 ויפסיק בשעה 10:00 ,ניתן לבצע את הפעולות הבאות:
1 .כאשר המזגן במצב המתנה, לחצו על הלחצן TIMER.
2 .לחצו על ”+“ או על ”-“ כדי להגדיר את שעת ההפעלה ל-8:00.
3 .לאחר מכן לחצו שוב על הלחצן TIMER.
4 .לחצו על ”+“ או על ”-“ כדי להגדיר את שעת הכיבוי ל-10:00.
השלט הרחוק ייצא באופן אוטומטי ממצב ההגדרות לאחר 3 שניות וההגדרה תושלם.
הערה: אם כוונה השעה של השעון בשלט הרחוק, הטיימר לא יכול לפעול.

הפעלת מצב שינה

השתמשו במצב זה כדי להפחית את רעש ההפעלה בעת שינה וכדומה.
לחצו על הלחצן SLEEP והרעש של זרימת האוויר מהיחידה הפנימית יופחת.
לחצו על הלחצן SLEEP שוב כדי לצאת ממצב זה.

רועי מיזוג אוויר

שירות אמין ומקצועי, המספק שירות לכל תושבי
הקריות. הגעה מיידית ומחירים הוגנים

צור קשר