Categories for כללי

טכנולוגיית האינוונטר

מהי טכנולוגיית האינוורנטר?

אוקטובר 27, 2016 10:01 pm Published by

משמעותו של המונח אינוורטר (Inverter)  הינו המרה. הכוונה היא לשינוי תפוקתו של המדחס באמצעות שינוי מהירותו לצרכי שמירה על טמפרטורה יציבה בחלל. טכנולוגיה זו נחשבת למערכת "ירוקה" בהשוואה לשאר הקיימות וכן בעלת חיסכון משמעותי בתצרוכת החשמל.  כיצד פועלת טכנולוגיית האינוורטר? טכנולוגיית האינוורטר ממירה זרם חילופי לזרם ישר וכך ניתן לווסת את התדר של הרכיבים במערכת... View Article